Помощни документи

Дата Заглавие Описание Име на файл Файл
15.8.2018 г. 16:07:27 RICC 1700 ver.8 Насоки за правила за валидация RICC 1700 _8.docx
25.6.2018 г. 10:49:19 RICC 1680 v.4 AY2017 Насоки за попълване на земеделски счетоводен отчет за 2017 отчетна RICC_1680 v4 accounting year 2017 no TC(0).pdf
25.6.2018 г. 10:47:17 RICC 1800 Насоки за регистриране на зелени директни плащания RICC 1800 Greening instructions.pdf
25.6.2018 г. 10:45:44 RICC 1700 ver.7 Насоки за правила за валидация RICC 1700_7.docx
25.6.2018 г. 10:31:49 RICC 1750 Насоки за изготвяне на стандартни резултати RICC1750 Standard Results v20Nov2017.docx
25.6.2018 г. 10:28:45 RICC 1526 v.3 Насоки за изготвяне на план за подбор RICC 1526 v.3 Guidelines for SP.pdf
25.6.2018 г. 10:12:47 А до Я СЗСИ резюме A to Z-FarmAccountancyDataNetwork-2018_bg.docx
25.6.2018 г. 10:08:35 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/220 НА КОМИСИЯТА от 3 февруари 2015 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1217/2009 на Съвета относно създаване на система за събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейския съюз (консолидирана версия) Regulation 220-2015 .pdf
25.6.2018 г. 10:07:57 ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1198/2014 НА КОМИСИЯТА от 1 август 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕО) № 1217/2009 на Съвета за създаване на система за събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейския съюз Regulation 1198-2014 .pdf
25.6.2018 г. 10:05:23 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1217/2009 НА СЪВЕТА от 30 ноември 2009 г. за създаване на система за събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейския съюз (консолидирана версия) Regulation 1217-2009.pdf
1.12.2017 г. 12:59:55 Ръководство потребители Регистриране на потребител и попълване на формуляр Регистриране на потребител и попълване на СЗСИ.ppsx