Помощни документи

Дата Заглавие Описание Име на файл Файл
8.3.2018 г. 8:51:28 Регламент (ЕО) № 1217/2009 на Съвета за създаване CELEX_02009R1217-20140101_bg.pdf
2.3.2018 г. 9:18:14 RICC 1700 ver.7 Дефиниции на тестовете за валидация на ЕК RICC 1700_7.docx
2.3.2018 г. 8:44:27 RICC 1750 Дефиниции за стандартни резултати RICC1750 Standard Results v20Nov2017.docx
1.12.2017 г. 12:59:55 Ръководство потребители Регистриране на потребител и попълване на формуляр Регистриране на потребител и попълване на СЗСИ.ppsx
14.11.2017 г. 14:53:39 RICC 1680 Дефиниции за земеделския счетоводен отчет'2016 RICC_1680 v3 accounting year 2016 TC(0).pdf